Najnowsze wiadomości

22 czerwca 2018 18:25 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy na zasłużone wakacje młodzież szkolną klas I do II Gimnazjalnej. Na uroczystym apelu wręczono wyróżniającym się uczniom nagrody i wyróżnienia. Pani Dyrektor i Wychowawcy klas podziękowali uczniom za 10 miesięcy wytężonej...

czytaj więcej »

22 czerwca 2018 10:09 | Aktualności

Ogłoszenie dotyczące wniosków o szacowanie strat po suszy!

W związku z tegoroczną suszą rolnicy gminy Trzebiechów, którzy ponieśli straty mogą do dn. 06.07.2018 r. (piątek) składać wnioski o oszacowanie tych strat. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów. Wniosek o oszacowanie...

czytaj więcej »

22 czerwca 2018 08:52 | Aktualności

List prezesa KRUS Wojciecha Sekścińskiego.

Szanowni Rodzice, drogie Dzieci wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja - Dzień Matki, l czerwca — Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca — Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie,...

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 20:46 | Aktualności

Pożegnanie klasy III gimnazjum.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyło się pożegnanie klasy III Gimnazjum . Wśród tej niewielkiej liczby uczniów w klasie , ośmioro uczniów to uczniowie ze średnią ocen powyżej 5 do 5,82 .Rodzice uczniów wyróżnionych, otrzymali od Dyrekcji Zespołu Edukacyjnego...

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 17:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o udostępnieniu PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny...

czytaj więcej »

20 czerwca 2018 07:38 | Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

LGD Między Odrą a Bobrem ogłasza nabór wniosków.

OGŁOSZENIE Nr 3/2018 Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie...

czytaj więcej »

18 czerwca 2018 12:12 | Komunikaty

Do sprzedaży - budynek byłej szkoły w Głuchowie i przyległe działki.

Gmina Trzebiechów posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Głuchów obręb Głuchów, składającej się z budynku po byłej szkole, w którym zostały wydzielone 4 lokale (Lokalizacja obiektu: Głuchów 37a, Numer działki: 102/4 o pow. 0,1439...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 12:59 | Wydarzenia w TOK'u

Festyn w Gębicach

Wójt Gminy Trzebiechów, Rada Sołecka Wsi Gębice oraz Trzebiechowski Ośrodek Kultury Z A P R A S Z A J Ą DNIA 23.06.2018 / SOBOTA W godzinach 16.00 – 24.00 Do Wsi Gębice na F E S T Y N W progrramiie :: CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA WYSTĘPY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH, MINI FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW,...

czytaj więcej »

14 czerwca 2018 07:43 | Aktualności

Gmina Trzebiechów buduje kanalizację

8 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”, realizowanego przez Gminę Trzebiechów. Pełna treść artykułu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

czytaj więcej »

13 czerwca 2018 07:22 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 27 marca do dnia 12 czerwca 2018r.

4 kwietnia 7 kwietnia Dowiedzieliśmy się o śmierci śp. ks.kan. Mariana Grażewicza .W dniu 7 kwietnia , mieszkańcy licznie wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych w Gubinie. 4 kwietnia Odbyłam rozmowę z Komendantem Miejskiej Policji w Zielonej Górze p.Tchorowskim 4...

czytaj więcej »